Your browser does not support script
Tisdagen den 30 november

Svärtade ringar

För att få löparen att bli mer uppmärksam när hon börjar närma sig en kontroll kan man svärta ringarna. På så sätt tvingar man löparen att vrida på huvudet och hålla blicken högt sista biten in mot kontrollen. Löparen ska med hjälp av terrängföremål utanför ringen kunna bestämma vilken punkt som kontrollen sitter vid. Lämplig terräng Alla terrängtyper är lämpliga


S P O N S O R E R


OK Denseln, Mårängen, Orgavägen 2, 61731 SKÄRBLACKA