Your browser does not support script
Tisdagen den 30 november

Hållpunkter/stråk

Lägg en bana där man styrs mot/mellan tydliga höjder, där man använder de naturliga stråken utmed kärrkanter. Löparen ska få en känsla för var i terrängen det går snabbast att ta sig fram. Passager mellan höjder fungerar som bra hållpunkter. Rita heldragna streck då löparen ska sikta mot hållpunkter och prickade där löparen använder sig av naturliga stråk för att ta sig fram.


S P O N S O R E R


OK Denseln, Mårängen, Orgavägen 2, 61731 SKÄRBLACKA