Your browser does not support script
Tisdagen den 30 november

Kartkänsla

Kartkänsla, förmågan att översätta kartan till terrängen, är precis som terrängförståelse avgörande när det gäller säkerheten i orienteringen

Terrängförstålse

Terrängförståelse, förmågan att översätta terrängen till kartan, är precis som kartkänsla avgörande när det gäller säkerheten i orienteringen

Kartläsningsflyt

Kartläsningsflyt är att kunna springa i terrängen och läsa kartan samtidigt och att ha framförhållning i orienteringen.

Kartminne

Kartminne är förmågan att hålla rätt strukturer (de som är lätta att urskilja och fort leder mot kontrollen) i minnet utan att minnebilden förändras. Det kan handla om att skapa sig en 3 dimensionell bild av de mest framträdande terrängobjekten och hålla fast vid den bilden.

Riktningsförmåga

Riktningsförmåga, att m.h.a. kompassen eller uppfattningen av den omgivande terrängen kunna hålla rätt riktning.


S P O N S O R E R


OK Denseln, Mårängen, Orgavägen 2, 61731 SKÄRBLACKA